Team


Viktoriya Tigipko

Organizer

Iryna Polishchuk

Coordinator

Igor Semenov

Expert

Alexandr Kholodenko

Partner’s Relations Manager

Yevheniya Kravchuk

Head of Press Center

Bogdan Ianatiev

Conference Manager

Ihor Ovcharenko

Conference Manager

Julia Sharko

Conference Manager

Lesya Shutko

PR Manager

Viktor Zavgorodnyuk

IT Manager